SAMFUNDSDEBAT.DK

– stedet du kan debatere alt vedrørende samfundet

5 Nyeste kommentarer

  Socialt Bedrageri, når den er værst !


  Normalt opfattes begrebet Socialt Bedrage tilfælde hvor en borger snyder "det offentlige" for penge.

  Her vil vi se på det fra den anden side - nemlig når
  Det offentlige snyder borgeren.

  Vi har i den forbindelse fokus på nogle HELT KLARE OMRÅDER - og det er kun disse vi kigger på.

  De ting vi kigger på, er overordnet følgende:

  1. Manglende udbetaling af "ydelse" på et eller andet "løst grundlag" eller grundet sjusk, langsommelighed eller lignende.
  2. Tilkendelse af forkert ydelse i forbindelse med det grundlag den er / burde være givet på
  3. Langsommelighed i sagsbehandling / åbenlyse fejl i sagsbehandlingen

  ad 1).
  Har du, eller oplever du til stadighed, at kommunen eller anden offentlig instans enten ikke udbetaler din ydelse. Udbetaler den for sent. Eller at der til stadighed er fejl i beløb

  ad2).
  Nogle offentlige ydelser er afhængig af hvad der er sket umiddelbart op til ydelsen tilkendes.
  F.eks. så er det umiddelbart således, at du ved påbegyndt ressourceforløb er berettiget til en ydelse der svarer til enten kontanthjælp eller sygedagpenge.
  Her oplever nogle, at kommunen "kun" tilkender dem ydelsen svarende til kontanthjælp, selv om de egentlig var berettiget til den lidt højere ydelse, der svarer til sygedagpenge

  ad 3).
  Oplever du, at kommunen "holder dig fast" i systemet, fordi deres sagsbehandling er så langsommelig, at indhentede lægeerklæringer og andre papirer bliver "for gamle" og der derfor skal indhentes nye....


  Lad os se på lidt fra aviserne, det seneste lille års tid....

  http://www.dagens.dk/indland/gruopv%C3%A6kkende-snyd-i-socialsager-kommuner-fejler-bevidst-i-sagsbehandlingen

  Kommunerne snyder borgerne, samtidig med at borgerne jagtes for socialt bedrageri.
  Klik på billedet for at se artiklen fra AVISEN.DK

  http://www.avisen.dk/kommunaldirektoer-indroemmer-vi-syltede-svage-ledige_396217.aspx?shareAgID=0#

  Klik på billedet, for at se artiklen på avisen.dk

  ----

  Kontakt os

  ... Hvis du har oplevet (og kan dokumentere det!!!) så kan du kontakte os, med følgende oplysninger

  • Dit navn
  • Kommune eller anden myndighed det drejer sig om (Skal kunne dokumenteres!)
  • Om du er i fagforening eller ej - og hvis ja - hvilken
  • Navnet på sagsbehandleren.

  Vi skal have alle oplysninger, for at kunne bruge din henvendelse til noget

  Hvad gør vi så med din henvendelse?

  Vi laver en oversigt, over hvilke kommuner og hvilke sagsbehandlere der "snyder" og i hvilke sager* - derefter forsøger vi at skabe kontakt til fagforeninger** og at få dem til at tage sig af de der ikke er medlemmer også, således der kan rejses PERSONLIGE søgsmål mod de enkelte sagsbehandlere for af forsømme sig mod gældende lovgivning.

  Det er omsonst vil mange måske mene - men åh nej, det er det ikke. I løbet af den seneste tid, er 3 sagsbehandlere blevet dømt på dette grundlag, her under bl.a. en sagsbehandler fra Halskov.

  Nu må nok være nok - det må være på tide at der er nogen der siger at kommunernes skalten og valten IKKE er acceptabel.

  Listen med sagsbehandlernes navne offentliggøres IKKE - hvor i mod kommunerne offentliggøres.
  Sagsbehandlerne får en entydig ID, som offentliggøres, med antallet af hvor mange "fejl" der er anmeldt på vedkommende.

  * Den indsamlede liste offentliggøres ikke, da det ikke er et spørgsmål om, at vi vil hænge nogen ud på nettet.
  ** Samarbejde med nogle fagforeninger er allerede etableret.


  Du kan ANMELDE på denne side


  Yderligere læsestof, som relaterer til dette emne direkte eller indirekte.

  ... har du et godt link, er du velkommen til at sende den til os, via vores kontaktformular

  Aktuelt i arkiverne

  Kategorier